news_post_image

ANUNȚ! TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA UNUI CONSULTANT JURIST PENTRU FACILITAREA ACTIVITĂȚII MEMBRILOR CONSILIULUI RAIONAL PENTRU PARTICIPARE CAHUL.

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent – III”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul I și II.
Pentru sprijinirea activității Consiliului Raional pentru Participare Cahul (CRP Cahul), CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui consultant jurist care va facilita activitatea de analiză a proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Cahul de către membrii CRP Cahuldin trei perspective: 1) de procedură (legalitatea actelor administrative, transparența în procesul decizional, consultare publică), 2) de rezultat (claritate, eficiență, echitate)și 3) de impact (logica intervenției, fezabilitate).

Termenii de referință îi găsiți în următorul link:
https://drive.google.com/file/d/1uRhxESvBCVLnFBzky11Db84ARjncVqGj/view?usp=sharing