news_post_image

CONCURS DE RECRUTARE A NOILOR MEMBRI AI CRP CAHUL DIN CADRUL PROIECTULUI: „CONSILIUL RAIONAL DE PARTICIPARE CAHUL – PLATFORMĂ PENTRU UN PROCES DECIZIONAL TRANSPARENT”

CONCURS DE RECRUTARE A NOILOR MEMBRI AI CRP CAHUL DIN CADRUL PROIECTULUI: „CONSILIUL RAIONAL DE PARTICIPARE CAHUL – PLATFORMĂ PENTRU UN PROCES DECIZIONAL TRANSPARENT”
❗❗❗Un An Nou cu Membri Noi !!!👍
Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, anunță concurs de recrutare a noilor membri ai CRP Cahul din cadrul proiectului: „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”.
📌Activitatea CRP Cahul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional. Asigură facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare teritorială la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.
👉Cerințe fată de candidați:
– Să fie reprezentanţi ai grupurilor organizate ale societăţii civile.
Membrii CRP nu pot fi consilieri raionali și membri ai organelor de conducere ale structurilor raionale/municipale/orășenești/sătești ale organizațiilor de partid.
👍Beneficii:
– Mediu de lucru atractiv;
– Posibilitate de dezvoltare profesională și formare continuă;
✍Procedura de aplicare:
Dosarul pentru aplicare sa va depune în format electronic la adresa de e-mail indicată mai jos cu specificarea membru CRP.
❗Dosarul va conține următoarele documente:
– CV-ul candidatului;
– Procesul verbal al organizației sau grupului de inițiativă prin care se împuternicește persoana să reprezinte asociația sau grupului în cadrul CRP Cahul.
Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:
– în scris la adresa electronică: contact_cahul@yahoo.com
– prin apel telefonic la numerele: 0(299) 84842, 067323424
– direct la oficiul Centrului CONTACT-Cahul: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, municipiul Cahul.
Persoane de contact:
Lupan Cristina, coordonatoarea proiectului.