news_post_image

Consiliul Raional de Participare Cahul și-a lărgit rândurile cu încă trei membri

 

În ziua de 7 august 2020, a avut loc o nouă ședință de lucru în regim online a Consiliului Raional de
Participare Cahul. Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele subiecte:
– cooptarea noilor membri în componența CRP Cahul;
– alegerea vicepreședintelui CRP Cahul;
– aprobarea rapoartelor de analiză a proiectelor de decizii ale Consiliului raional Cahul și formularea
recomandărilor de îmbunătățire;
– participarea membrilor CRP în cadrul meselor rotunde pentru elaborarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2021-2024 etc.

 

În cadrul ședinței de lucru au fost cooptați trei membri noi reprezentând ONG-uri active din zona
rurală a raionului Cahul: Irina Bejan (AO Asociația de Băștinași din Taraclia de Salcie), Nicolae Minciuna (AO Pro Slobozia Mare) și Vlad Cășuneanu (AO Cucorenii Împreună). În calitate de vicepreședinte a CRP Cahul a fost aleasă Aliona Goța, reprezentanta AO Asociația ECOU.

 

Membrii CRP au aprobat rapoartele de analiză a proiectelor de decizii de pe ordinea de zi a ședinței
ordinare a Consiliului raional Cahul, convocată pentru data de 14 august a.c., și au formulat recomandări de îmbunătățire a acestor proiecte.

 

De asemenea, în cadrul ședinței de lucru a fost stabilit modul de participare a membrilor CRP Cahul în cadrul a trei mese rotunde raionale care vor avea loc în perioada 17 august – 30 septembrie 2020. Mesele rotunde vor fi organizate în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu scopul de a facilita participarea societății civile în procesul de elaborare a noii strategii de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul.

 

******************************

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.