news_post_image

Membrii CRP participă la Ședința de inițiere a procesului de planificare strategică pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2022-2030.

Membrii Consiliului Raional de Participare Cahul, au fost prezenți luni, data de 5 septembrie la Ședința de inițiere a procesului de planificare strategică pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2022-2030.

Aceștia au făcut cunoștință cu Metodologia și Planul de acțiuni pentru elaborarea SDSE a CR Cahul, sarcinile și responsabilități  părților în realizarea cu succes a procesului de planificare strategică, metodologiei de colectare a datelor pentru realizarea analizei diagnostic și elaborarea profilului raionului/regiunii Cahul, structura orientativă a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2022-2030, au venit cu sugestii și recomandări privind organizarea acestui proces.