news_post_image

Ședința de lucru a membrilor CONSILIUL RAIONAL PENTRU PARTICIPARE Cahul

La data de 19 aprilie, 2022 a avut loc ședința de lucru a membrilor CRP Cahul  din cadrul proiectului: „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”. În cadrul acestei ședințe a fost prezentat planul de activitate, scopurile și obiectivele noii ediții.  Planul de intervenții și activitatea CRP Cahul pentru perioada aprilie-noiembrie 2022.Un alt subiect al discuțiilor a fost componența nominală a grupului și posibilitățile de recrutare a noilor membri CRP, metode de promovare a activităților proiectului și implicare în activități civice.

 

Activitatea CRP Cahul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional. Asigură facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate la identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare teritorială la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.

 

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.