news_post_image

ȘEDINȚA SEMESTRIALĂ A CRP CAHUL PRIVIND OPORTUNITĂȚILE DE PARTICIPARE ALE TINERILOR ÎN DIALOGUL COMUNITAR

Consiliului Raional pentru Participare Cahul (CRP Cahul) s-a întrunit la 23 iunie 2023 în ședința semestrială pentru a analiza oportunitățile de participare ale tinerilor în dialogul comunitar.

Participarea se referă la implicarea tinerilor în planificarea, realizarea și evaluarea deciziilor luate în școală, organizaţii, instituţii sau comunităţile în care trăiesc.

Participarea este un proces continuu de exprimare al tinerilor și o implicare activă în luarea deciziilor la diferite niveluri în chestiuni care îi privesc. Aceasta necesită schimbul de informaţii și dialogul între membrii societății pe baza respectului reciproc și necesită o analiză deplină a opiniilor acestora, luând în considerare vârsta și maturitatea omului. În calitate de formator a fost invitat domnul Cîrhană Vitalie, expert. Dumnealui a prezentat cîteva instruimente, modele și exemple de implicare a tinerilor în procesul decizional. Au fost prezentate și Principiile și standardele participării semnificative ale tinerilor.

Tot în cadrul ședinței au fost aprobate unele modificări ale Regulamentului de funcționare al CRP Cahul care vor contribui la îmbunătățirea activității consiliului.

În componența CRP Cahul a fost desemnată o nouă membră, Angela Caraja, care este administratoarea unei întreprinderi private.

Ședința a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către AO Centrul ”CONTACT-Cahul, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.