news_post_image

Seminarului de Instruire: FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A DOMENIULUI PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul sesiunii de instruire, care a avut ca expert pe dl. Sergiu Bozianu , au fost abordate mai multe aspecte esențiale, printre care:
• Ce sunt datele cu caracter personal și temeiurile legale pentru prelucrarea lor.
• Diferența dintre date publice și date cu accesibilitate limitată.
• Cine poate avea acces la datele personale.
• Obligațiile furnizorilor de informații.
• Justificarea refuzului de a comunica datele cu caracter personal de interes public.
📌De asemenea, s-a discutat tematic legătura dintre prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte legislative relevante, precum Legea nr. 148/2023 privind accesul la informații de interes public, Legea nr. 64/2000 cu privire la libertatea de exprimare, Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacienților, Codul fiscal și Codul civil (în special secretul comercial).
Un aspect deosebit de important a fost explicarea art. 10 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, care permite prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă datele au fost făcute publice voluntar de subiectul datelor sau sunt legate de calitatea de persoană publică a acestuia.
Au fost prezentate și exemple concrete de situații în care furnizorii de informații trebuiau să furnizeze datele cu caracter personal și cazuri în care dezvăluirea acestora ar fi constituit o încălcare.
În cadrul rundei de întrebări și răspunsuri, participanții au primit soluții exprese pentru cazurile întâmpinate în practică, fie că solicită informații de la furnizorii de informații, fie că alte instituții și autorități publice solicită acces la datele gestionate de ei.
Elementele constitutive ale cererii pentru acces la datele cu caracter personal au fost detaliate, cu accent pe scop, temei legal și legătura cauzală dintre informația solicitată și subiectul de date.
În concluzie, evenimentul a subliniat actualitatea tematicii și necesitatea continuării educației în acest domeniu, participanții manifestând un interes sporit față de protecția datelor cu caracter personal, dreptul de acces la informație și libertatea de exprimare.
________________________________________
Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului “Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de AO Centrul ”CONTACT-Cahul” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.