news_post_image

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA UNUI CONSULTANT CARE VA EVALUA IMPACTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A RAIONULUI CAHUL PENTRU PERIOADA 2017-2020 PE 3 DOMENII: SERVICIILE PUBLICE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ, TURISMUL

Context

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul” implementează proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent – III”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și Suedia. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul I și II.

În cadrul proiectului a fost creat și activează Consiliul Raional pentru Participare Cahul (CRP Cahul). Activitatea CRP Cahul prevede cartografierea deciziilor consiliilor locale, creșterea gradului de transparență a procesului decizional, precum și dezvoltarea unui dialog constructiv între administrația publică locală și societatea civilă. Activitatea CRP Cahul presupune nu doar participarea reacțională la procesele decizionale inițiate de administrațiile locale, dar și crearea agendei decidenților în materie de incluziune, transparență și participare în procesul decizional.

Obiectiv

AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță un concurs pentru selectarea unui consultant care va evalua impactul Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2017-2020 pe 3 domenii: serviciile publice, dezvoltare economică, turismul.

Sarcinile consultantului:

  1. Evaluarea impactului Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2017-2020 pe 3 domenii: serviciile publice, dezvoltare economică, turismul.
  2. Formularea recomandărilor pe domeniile menționate pentru îmbunătățirea situației existente.
  3. Participare la ședința de inițiere a procesului de evaluare și la un atelier de lucru de 2 zile unde va fi prezentat raportul de evaluare a strategiei, stabilirea lecțiilor învățate și formularea propunerilor pentru noua strategie de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2021-2025.

Procedura de aplicare și de selectare:

Formularul de aplicare va fi expediat la adresă de e-mail: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea „Consultant pentru evaluarea impactului Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul” până la 23 septembrie 2021, ora 12:00.

Link-ul cu Termenii de referință îi găsiți aici: https://docs.google.com/document/d/1RUM_rkTvGImiICd5y2M7C9E9oQIQkWfo/edit?usp=sharing&ouid=107911797347405061554&rtpof=true&sd=true