news_post_image

Membrii CRP Cahul s-au întrunit în ședință de lucru

 

Pe data de 12 noiembrie 2020, a avut loc o nouă ședința de lucru a Consiliului Raional de Participare Cahul.

 

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele subiecte:

– cooptarea noilor membri în componența CRP Cahul;

– aprobarea rapoartelor de analiză a proiectelor de decizii ale Consiliului raional Cahul și formularea recomandărilor de îmbunătățire;

– prezentarea platformei on-line de participare civică în procesul de politici publice Pro-POLIS și formularea recomandărilor de soluționare a problemelor semnalate de cetățeni.

 

În cadrul ședinței au fost cooptați doi membri noi: AO Centrul de Justiție Comunitară Cahul și Grupul Local de Autoreprezentanți din municipiul Cahul, reprezentate de către Svetlana Bagrin și respectiv Ana Budan.

 

Membrii CRP Cahul au aprobat rapoartele de analiză a proiectelor de decizii de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional Cahul, convocată pentru data de 19 noeimbrie a.c., și au formulat recomandări de îmbunătățire a acestor proiecte.

Totodată, membrii CRP au făcut cunoștință cu platforma on-line de participare cetățenească Pro-POLIS și au formulat recomandări pentru soluționarea a două probleme semnalate de cetățeni (carierele neautorizate de nisip/argilă, nocivitatea pentru mediu a depozitului de materiale antiderapante din s. Slobozia Mare).

 

******************************

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.