news_post_image

Perspectivele de dezvoltare a turismului au fost puse în discuție în ședința trimestrială a CRP Cahul

 

Pe data de 3 noiembrie 2020, Consiliul Raional de Participare Cahul a desfășurat a treia ședință trimestrială cu tema: Situația turismului în raionul Cahul: probleme/provocări și perspective. La ședință au participat membrii CRP, reprezentanții altor ONG-uri, experți, funcționari publici din cadrul Consiliului Raional Cahul și ai primăriei municipiului Cahul, primari, alte persoane interesate.

 

În cadrul întrunirii au fost abordate principalele probleme și provocări, dar și oportunitățile noi și perspectivele de dezvoltare a turismului în raionul Cahul. Totodată, au fost formulate recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de politici sectoriale și de consolidare a capacităților instituționale și tehnice ale APL.

 

În zilele următoare, CRP Cahul va înainta Consiliului raional Cahul și primăriilor din raion o scrisoare care va cuprinde recomandările formulate în cadrul ședinței tematice.

 

****************************

Ședința tematică trimestrială a CRP Cahul a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”. Proiectul este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.