news_post_image

Anunț: Concurs pentru selectarea unui expert care va organiza 9 focus grupuri în 3 sate din raionul Cahul

 

Termeni de Referință

pentru selectarea unui expert care va organiza focus grupuri în localitățile raionului Cahul pentru identificarea domeniilor de intervenție pentru politici publice locale

 

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Guvernul Suediei. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul II.

 

Obiectivul:
Pentru realizarea Activității 2.2. Identificarea necesităților de politici publice,  IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui expert care va organiza 9 focus grupuri în 3 localități rurale din raionul Cahul, cu scopul de sondare participativă a problemelor şi necesităților cetățenilor din raion pentru identificarea a cel puțin 5 domenii de intervenție pentru politici publice de nivel local.

 

Sarcinile expertului:

 • organizarea a câte 3 focus grupuri în 3 localități rurale din raionul Cahul (satele Alexandru Ioan Cuza, Borceag și Doina), la care vor participa persoane de diferite vârste, gen și ocupație;
 • analiza necesităților şi problemelor cu care se confruntă cetățenii din cele trei localități și identificarea a cel puțin 5 domenii de intervenție pentru politici publice de nivel local;
 • elaborarea și prezentarea unui raport final privind realizarea sarcinilor, care va conține inclusiv rezultatele activității de analiză și de identificare a necesităților de politici publice.

 

Per total pentru realizarea sarcinilor stabilite expertul va dispune de 6 zile de muncă (in oficiu și în teritoriu).

 

Cerințe fată de candidați:

 • Studii universitare de licență în domeniul administrației publice, științelor politice, sociologiei, în alte domenii relevante și/sau experiență în domeniul administrației publice locale și politicilor de dezvoltare locală;
 • Cunoașterea domeniului de mobilizare comunitară și participare cetățenească;
 • Competențe în analiza politicilor locale prin prisma ABDO și EG;
 • Abilități: analiză şi elaborare a documentelor de politici; comunicare eficientă, relaționare și organizare; cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Word, Power Point, platforme de sesiuni/conferințe online);
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

 

Perioada de realizare a sarcinilor:  5 noiembrie – 10 decembrie 2020

 

Procedura de aplicare și de selectare:
Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor similare;
 3. Oferta tehnică (viziunea executării sarcinilor și metodologia de lucru);
 4. Oferta financiară (fără cheltuielile pentru transport și materiale consumabile, care vor fi asigurate de IP CRAION CONTACT-Cahul).

 

Termenul limită de prezentare a ofertei: 1 noiembrie 2020

 

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

 • în scris la adresa electronică contact_cahul@yahoo.com,
 • prin apel telefonic la numerele: 0(299) 84842, 0(299) 84843, 069708107
 • direct la oficiul IP CRAION CONTACT-Cahul: str. C. Negruzzi 46, etaj II, MD-3906, mun. Cahul.

 

Persoane de contact:

Ponomariov Vitalie, coordonator de proiect, IP CRAION CONTACT-Cahul
Strelciuc Silvia, director executiv, IP CRAION CONTACT-Cahul