news_post_image

ANUNȚ REPETAT !!! TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECTAREA UNUI CONSULTANT CARE VA EVALUA IMPACTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A RAIONULUI CAHUL PENTRU PERIOADA 2017-2020 PE 3 DOMENII: SERVICIILE PUBLICE, DEZVOLTARE ECONOMICĂ, TURISM

AO Centrul ”CONTACT-Cahul” anunță un concurs repetat pentru selectarea unui consultant care va evalua impactul Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2017-2020 pe 3 domenii: serviciile publice, dezvoltare economică, turism.
Sarcinile consultantului:

  1. Evaluarea impactului Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2017-2020 pe 3 domenii: serviciile publice, dezvoltare economică, turismul.
  2. Formularea recomandărilor pe domeniile menționate pentru îmbunătățirea situației existente.
  3. Participare la ședința de inițiere a procesului de evaluare și la un atelier de lucru de 2 zile unde va fi prezentat raportul de evaluare a strategiei, stabilirea lecțiilor învățate și formularea propunerilor pentru noua strategie de dezvoltare a raionului Cahul pentru perioada 2021-2025.

Procedura de aplicare și de selectare:
Formularul de aplicare va fi expediat la adresa de e-mail: contact_cahul@yahoo.com cu mențiunea „Consultant pentru evaluarea impactului Strategiei de dezvoltare a raionului Cahul” până la 03 octombrie 2021, ora 24:00.
Link-ul cu Termenii de referință îi găsiți aici: https://docs.google.com/document/d/1RUM_rkTvGImiICd5y2M7C9E9oQIQkWfo/edit?usp=sharing&ouid=107911797347405061554&rtpof=true&sd=true