news_post_image

CONSILIUL RAIONAL PENTRU PARTICIPARE CONSOLIDEAZĂ CAPACITĂȚILE COMUNITĂȚILOR DIN RAIONUL CAHUL

La 10 noiembrie anul curent, în cadrul seminarului “Cadrul legal de funcționare al APL de nivelul unu. Drepturile şi obligațiunile aleșilor locali”, o echipă formată din reprezentanți ai APL din s. Tătărăști, instituțiilor publice și ai societății civile, au aflat despre drepturile, responsabilitățile și competențele APL conform cadrului legal din Republica Moldova. Participanții la instruire au avut ocazia să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul APL, dar și care sunt raporturile între APL și APC, APL și cetățeni. Cunoștințele dobândite la acest seminar le vor fi de mare folos tuturor participanților, chiar dacă ei reprezintă diverse sectoare și domenii de activitate, deoarece la Tătărăști se dorește dezvoltarea comunității cu implicarea și în strânsă colaborare a tuturor actorilor comunitari.

Menționăm, că în cadrul acestui proiect, a fost creat și un grup de inițiativă locală, care are menirea să identifice și în colaborare cu APL să soluționeze problemele comunității.

Activitatea este parte a proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent-III”.