news_post_image

Consiliul Raional pentru Participare Cahul reaplică experiența la nivel local

CRP Cahul consolidează capacitățile comunităților din raionul Cahul în cadrul seminarului ” Participarea Grupurilor de Inițiativă Locală în procesul de luare a deciziilor”, pentru membrii echipelor de inițiativă din satele Andrușul de Sus, Găvănănoasa și Badicul Moldovenesc.

În cadrul primei sesiuni,  Grupurile locale de inițiativă, au făcut cunoștință cu noțiunile de: comunitate, ce este inițiativa – cine inițiază şi scopul ei, bune practici ale unor grupuri de inițiativă și consilii de participare.

În cadrul celei de a doua sesiune, participanții au făcut cunoștință cu scopurile participării comunitare, beneficiile participării,  cum acționează cetățenii organizați, prevederi legale în sprijinul participării cetățenești etc.

Astfel, participanții la cele două instruiri, parcurgând exerciții practice interactive au realizat cât de important este, ca în localitățile lor să le fie asigurat cetățenilor dreptul la informație, acesta fiind una din condițiile esențiale pentru a impulsiona procesul de implicare civică la nivel local.

Cunoștințele dobândite la acest seminar le vor fi de mare folos tuturor participanților, chiar dacă ei reprezintă diverse sectoare și domenii de activitate, deoarece, atât la Badicul Moldovenesc, cât și la Găvănoasa și la Andrușul de Jos, se dorește dezvoltarea comunităților cu implicarea și în strânsă colaborare a tuturor actorilor comunitari.

Ședințele a fost realizate în cadrul proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către AO Centrul ”CONTACT-Cahul„ cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.