news_post_image

MEMBRII CRP CAHUL MAI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DECIZIONAL

Pe data de 04 iulie 2022, a avut loc o nouă ședință de lucru a Consiliului Raional pentru Participare Cahul, cu scopul de a analiza  proiectele de decizii care sunt incluse în ședința ordinară a  Consiliului Raional Cahul din 07 iulie 2022.

Fiind coordonați de către consultantul juridic implicat în cadrul proiectului au analizat minuțios cele 18 proiecte de decizii și au venit cu un set de recomandări către Comisiile Consultative și de Specialitate a Consiliului Raional Cahul.

Toate aceste recomandări pot fi vizualizate în demersul anexat.

Un alt subiect al ședinței a fost înscrierea noilor colegi din societate civilă, care se implică și cărora le pasă de activitatea și buna dezvoltare a raionului Cahul.

Ședința a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către AO Centrul ”CONTACT-Cahul„ cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.