news_post_image

CRP Cahul a adresat Consiliului Raional Cahul recomandări de îmbunătățire proiectelor de decizie

 

CRP Cahul a înaintat Consiliului Raional Cahul un demers cu recomandări de îmbunătățire a 3 proiecte de decizie care vor fi examinate în ședința ordinară a autorității deliberative raionale, în data de 17 decembrie 2020.

 

Recomandările CRP Cahul vizează următoarele proiecte de decizie:

– Cu privire la activitatea Secției Cultură Cahul în anul 2020;

– Cu privire la activitatea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul în anul 2019 și I-ul semestru 2020;

– Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021 în lectura a II-a.

 

Membrii CRP au recomandat Secției Cultură Cahul și Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Cahul să completeze rapoartele de activitate cu informații privind problemele și dificultățile înregistrate, precum și să arăte acțiunile care urmează să fie întreprinse pentru soluționarea acestora în anul 2021. În acest context, a fost înaintată recomandarea de creare a paginilor web a celor două subdiviziuni ale Consiliului Raional Cahul, în scopul asigurării unei informări mai bune și a transparenței.

 

Referitor la proiectul bugetului raional pentru anul 2021, membrii CRP au adresat 7 recomandări, punând accent pe prevederea în bugetul raional a alocațiilor pentru instituțiile de educație în contextul combaterii pandemiei de COVID-19:

– pentru procurarea materialelor de protecție împotriva noului coronavirus, precum și pentru realizarea măsurilor necesare pentru protecția copiilor în grădinițe, elevilor și personalului didactic în instituțiile de învățământ din raion;

– pentru asigurarea instituțiilor de învățământ cu echipament TIC, în scopul organizării unui proces eficient de predare-învățare în regim on-line.

 

Alte recomandări importante se referă la:

– necesitatea de a elabora bugetul raional în concordanță cu prioritățile Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2021-2024 și luând în considerație obiectivele pe termen mediu a documentelor strategice sectoriale;

– prevederea de resurse/crearea de fonduri pentru a dezvolta inițiativele tinerilor de lansare a afacerilor în raionul Cahul, de susținere a ideilor inovative generatoare de venit sau de economii la bugetul raional etc.

 

De asemenea, membrii CRP au recomandat Consiliului Raional Cahul să organizeze pe viitor ședințe de audieri publice cu privire la proiectele de buget raional, în scopul asigurării transparenței depline în procesul de luare a deciziilor care au un impact socio-economic major.

 

Reamintim că recomandările au fost formulate și aprobate în cadrul ședinței de lucru a CRP Cahul din 11 decembrie 2020.