news_post_image

La Cahul a avut loc a II-a ediție a Forumului Democrației Participative

 

Pe data de 15 decembrie 2020, Consiliul Raional de Participare Cahul a organizat Forumul Local al Democrației Participative, ediția a II-a, a cărui scop a fost prezentarea practicilor și istoriilor de succes înregistrate de CRP Cahul în anul curent, precum și trasarea obiectivelor și activităților de bază pentru anul 2021.

 

La forum au participat reprezentanții OSC-urilor active din raionul Cahul, în mare parte membri ai CRP, experți, primari, consilieri raionali și funcționari publici din cadrul Consiliului Raional Cahul, membrii consiliilor de participare din raioanele Căușeni și Soroca, reprezentanții donatorilor și partenerilor proiectului.

 

Discuțiile s-au axat pe realizările majore ale CRP Cahul pentru o mai bună implicare a organizațiilor societății civile în procesul decizional al Consiliului Raional Cahul și în procesul de politici publice la nivel local, precum și pentru facilitarea asigurării transparenței decizionale de APL de nivelul II.

 

Raportorii au remarcat practicile și istoriile de succes înregistrate de CRP Cahul în cadrul activităților de bază:

– analiza proiectelor de decizie ale Consiliului Raional Cahul și formularea recomandărilor de îmbunătățire;

– abordarea problemelor publice în cadrul ședințelor tematice;

– facilitarea participării societății civile în procesul de planificare strategică la nivel de raion;

– identificarea necesităților de politici locale prin intermediul sondării participative și a platformei on-line de participare cetățenească Pro-POLIS;

– facilitarea transparenței în procesul decizional al APL II din raionul Cahul prin organizaraea transmisiunilor live ale ședințelor consiliului raional etc.

 

Pe parcursul anului curent, CRP Cahul a adresat Consiliului Raional Cahul 12 demersuri oficiale: 8 demersuri cu 71 recomandări pentru îmbunătățirea proiectelor de decizie; 2 demersuri cu 4 recomandări pentru o mai bună informare a cetățenilor și asigurarea transparenței administrative în contextul pandemiei de COVID-19; 2 scrisori cu recomandări complexe privind îmbunătățirea cadrului de politici și consolidarea capacităților tehnice și instituționale ale Consiliului Raional Cahul, APL de nivelul I și ale serviciilor desconcentrate competente, pentru sectoarele de tineret și mediu. De asemenea, datorită CRP Cahul sunt transmise live ședințele în plen și audierile publice ale Consiliului Raional Cahul.

 

În partea finală a forumului au fost puse în discuție perspectivele de dezvoltare a activităților CRP Cahul, inclusiv cele privind îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu Consiliul Raional Cahul în anul 2021.

 

********************************

 

Forumul a fost realizat în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.