news_post_image

CRP Cahul a organizat o nouă masă rotundă pentru facilitarea participării societății civile în procesul de planificare strategică al APL II

 

Pe data de 11 februarie 2021, Consiliul Raional de Participare Cahul a organizat a treia masă rotundă  pentru facilitarea participării societății civile în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2021-2024.

 

De această dată participanții la masa rotundă au abordat principalele probleme și provocări din domeniile economie, mediul de afaceri și ocuparea forței de muncă din raionul Cahul și au formulat recomandări pentru noua strategie raională de dezvoltare socio-economică.

 

Masa rotundă a întrunit alături de membrii CRP Cahul, experți, aleși locali şi funcționari publici ai APL de nivelele I și II, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate, agenți economici, managerii instituțiilor de suport în afaceri, alte persoane interesate.

 

Reamintim că, în ședința din 24 ianuarie 2020, Consiliul Raional Cahul a aprobat recomandarea CRP de a include în Programul său de activitate pentru anul 2020 elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2021-2024. De asemenea, CRP Cahul și-a propus să organizeze 3 mese rotunde pentru facilitarea procesului de planificare strategică participativă, în cadrul cărora să fie abordate următoarele 3 grupuri de domenii: 1) protecție socială şi incluziunea grupurilor dezavantajate; 2) cultură, industria creativă şi dezvoltarea turismului; 3) economie, mediul de afaceri şi ocuparea forței de muncă.

 

În urma celor trei mese rotunde, CRP Cahul va înainta Consiliului Raional Cahul un demers cu recomandări pentru noua strategie de dezvoltare socio-economică a raionului.

 

******************************

 

Masa rotundă a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.