news_post_image

CRP Cahul a pus în discuție problemele de acces ale persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale

 

Pe data de 2 februarie 2021, Consiliul Raional de Participare Cahul a desfășurat a patra ședință trimestrială cu tema: Diminuarea discriminării și promovarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la infrastructura socială din raionul Cahul. La ședință au participat membrii CRP, reprezentanții grupurilor locale de acțiune a tinerilor cu dizabilități, experți, consilieri raionali, funcționari publici din cadrul Consiliului Raional Cahul și ai primăriei municipiului Cahul, primari, alte persoane interesate.

 

În cadrul întrunirii au fost abordate principalele probleme și provocări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, în special privind accesul la serviciile sociale din raionul Cahul. Totodată, participanții la ședință au formulat recomandări pentru soluționarea problemelor identificate care vor fi înaintate în zilele următoare Consiliului Raional Cahul și primăriilor din raion. Unele recomandări au fost inspirate de către Vasile Savca, membru al CRP Căușeni, care promovează alături de colegii săi drepturile persoanelor cu dizabilități în raionul Căușeni.

 

De asemenea, reprezentanții grupurilor locale de acțiune a tinerilor cu dizabilități din mun. Cahul și satele Pelinei, Roșu și Slobozia Mare prezenți la ședință au adresat CRP un demers privind promovarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu nevoi speciale la infrastructura socială din raionul Cahul.

 

****************************

Ședința tematică trimestrială a CRP Cahul a fost realizată în cadrul proiectului „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”. Proiectul este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.