news_post_image

CRP Cahul pledează pentru îmbunătățirea cadrului de politici de mediu la nivel local

În ziua de 26 august 2020, Consiliul Raional pentru Participare Cahul a înaintat Consiliului raional Cahul, primăriilor din raion și serviciilor ecologice desconcentrate un set de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului de politici de mediu la nivel local.
Recomandările CRP Cahul vizează în special:
  • dezvoltarea cadrului de politici și a capacităților instituționale ale Consiliului raional Cahul și serviciilor ecologice desconcentrate;
  • implementarea soluțiilor tehnice pentru remedierea problemelor de mediu de către APL de nivelele I și II;
  • stimulente pentru agenții economici pentru promovarea și implementarea măsurilor de protecție a mediului;
  • protejarea și conservarea biodiversității și utilizarea rațională a resurselor naturale;
  • înăsprirea sistemului de amenzi pentru contravenții de mediu;
  • acțiuni pentru dezvoltarea culturii ecologice și informării cetățenilor privind problemele de mediu;
  • acțiuni pentru încurajarea participării cetățenești și a societății civile în soluționarea problemelor ecologice.
Reamintim că aceste recomandări au fost formulate de către reprezentanții organizațiilor societății civile din raionul Cahul, în mare parte membre ale CRP Cahul, experți de mediu, primari și funcționari publici ai Consiliului raional Cahul și serviciilor ecologice desconcentrate, în cadrul ședinței trimestriale CRP din 4 august a.c. cu tema: Situația ecologică în raionul Cahul: probleme/provocări și perspective.
**********************************
Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” este implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.