news_post_image

Cerere de Ofertă: Elaborarea a două infografice video (animate) pentru proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”

 

Context:

I.P. „Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul” (CRAION CONTACT-Cahul), organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, implementează proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Guvernul Suediei. Proiectul are ca scop consolidarea capacităților societății civile din raionul Cahul în vederea participării active în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizii, elaborarea și promovarea politicilor publice alternative şi monitorizarea transparenței administrative a autorităților publice de nivelul II.

 

Obiectiv:

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru identificarea unei companii pentru elaborarea a două infografice video (animate), în corespundere cu Termenii de Referință anexați.

 

Condiții pentru participarea la concurs:

 • Compania trebuie să fie înregistrată oficial pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Cel puțin 2 ani de experiență în design grafic și producția video;
 • Responsabilitate și capacitate de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Deschidere și colaborare cu echipa de implementare a proiectului și membrii CRP Cahul;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte asemănătoare va fi considerată un avantaj.

 

Dosarul de aplicare va conține:

 • Profilul companiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • Oferta tehnico-financiară și termenele de executare. Oferta va fi elaborată în MDL, la cota TVA 0%. Ea va include plata pentru fiecare sarcină specificată în Termenii de Referință;
 • Portofoliul cu 3 exemple concrete de prestare a serviciilor de elaborare a infograficelor video (animate) care să includă: link-uri la infografice video și referințe la reprezentanții instituțiilor, companiilor private, organizațiilor societății civile beneficiare.
 • O scrisoare de recomandare din partea unei instituții, companii private, organizații beneficiare.

 

Termenul limită și modul de prezentare ale ofertei:

 • Oferta se va prezenta în original până la data de 29 ianuarie 2021, ora 17.00, la sediul Beneficiarului: mun. Cahul, str. Negruzzi 46, etaj II;
 • Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.

 

Telefon de contact: 0 299 84842, 0 299 84843, 069708107

E-mail: contact_cahul@yahoo.com

Persoane de contact:

Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul

Vitalie Ponomariov, coordonator de proiect CRAION CONTACT-Cahul

*Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.