news_post_image

CONSILIUL RAIONAL PENTRU PARTICIPARE CAHUL CONSOLIDEAZĂ CAPACITĂȚILE COMUNITĂȚILOR DIN RAIONUL CAHUL

În cadrul seminarului “Cadrul legal de funcționare al APL de nivelul unu”, membrii echipelor de inițiativă din satele Colibași și Crihana Veche, alături de aleșii locali și reprezentanții instituțiilor publice, au fost instruiți în domeniul drepturilor, responsabilităților și competențelor APL conform cadrului legal din Republica Moldova.
Participanții la instruire au avut ocazia să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul APL, dar și care sunt raporturile între APL și APC, APL și cetățeni. Cunoștințele dobândite la acest seminar le vor fi de mare folos tuturor participanților, chiar dacă ei reprezintă diverse sectoare și domenii de activitate, deoarece, atât la Colibași, cât și la Crihana Veche, se dorește dezvoltarea comunităților cu implicarea și în strânsă colaborare a tuturor actorilor comunitari.
Menționăm, că în cadrul acestui proiect, grupul de inițiativă locală recent creat, are menirea să identifice, și în colaborare cu APL să soluționeze problemele comunității.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Consiliul Raional pentru Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent”, implementat de către Centrul CONTACT-Cahul cu suportul Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.